Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hưng Yên

Trên địa bàn Hưng Yên đang có 12,614 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Huyện Văn Lâm 2,457 công ty, Huyện Yên Mỹ 2,137 công ty, Thành Phố Hưng Yên 1,829 công ty, Huyện Mỹ Hào 1,804 công ty, Huyện Khoái Châu 1,324 công ty, Huyện Văn Giang 1,069 công ty, ...