Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hưng Yên

Trên địa bàn Hưng Yên đang có 12,964 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Huyện Văn Lâm 2,526 công ty, Huyện Yên Mỹ 2,189 công ty, Thành Phố Hưng Yên 1,871 công ty, Huyện Mỹ Hào 1,862 công ty, Huyện Khoái Châu 1,368 công ty, Huyện Văn Giang 1,109 công ty, ...