Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hưng Yên

Trên địa bàn Hưng Yên đang có 13,376 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Huyện Văn Lâm 2,597 công ty, Huyện Yên Mỹ 2,244 công ty, Huyện Mỹ Hào 1,932 công ty, Thành Phố Hưng Yên 1,924 công ty, Huyện Khoái Châu 1,411 công ty, Huyện Văn Giang 1,166 công ty, ...