Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hưng Yên

Trên địa bàn Hưng Yên đang có 12,284 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Huyện Văn Lâm 2,352 công ty, Huyện Yên Mỹ 1,954 công ty, Thành Phố Hưng Yên 1,791 công ty, Huyện Mỹ Hào 1,745 công ty, Huyện Khoái Châu 1,286 công ty, Huyện Văn Giang 1,031 công ty, ...