Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hưng Yên

Trên địa bàn Hưng Yên đang có 13573 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Huyện Văn Lâm 2632 công ty, Huyện Yên Mỹ 2274 công ty, Huyện Mỹ Hào 1960 công ty, Thành Phố Hưng Yên 1941 công ty, Huyện Khoái Châu 1428 công ty, Huyện Văn Giang 1188 công ty, ...