Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hưng Yên

Trên địa bàn Hưng Yên đang có 14071 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Huyện Văn Lâm 2704 công ty, Huyện Yên Mỹ 2357 công ty, Huyện Mỹ Hào 2024 công ty, Thành Phố Hưng Yên 2006 công ty, Huyện Khoái Châu 1484 công ty, Huyện Văn Giang 1248 công ty, ...