Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hưng Yên

Trên địa bàn Hưng Yên đang có 13,170 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Huyện Văn Lâm 2,570 công ty, Huyện Yên Mỹ 2,220 công ty, Huyện Mỹ Hào 1,897 công ty, Thành Phố Hưng Yên 1,892 công ty, Huyện Khoái Châu 1,387 công ty, Huyện Văn Giang 1,137 công ty, ...