Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hưng Yên

Trên địa bàn Hưng Yên đang có 14007 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hưng Yên tập trung chủ yếu ở Huyện Văn Lâm 2692 công ty, Huyện Yên Mỹ 2347 công ty, Huyện Mỹ Hào 2015 công ty, Thành Phố Hưng Yên 2000 công ty, Huyện Khoái Châu 1475 công ty, Huyện Văn Giang 1237 công ty, ...